AlltidREA använder cookies (kakor på svenska) för att registrera hur besökare använder vår webbsida. Vi använder det dels till att registrera hur många besökare som använder Alltidrea, men även för att individualisera upplevelsen på Alltidrea.

Inget av det som du gör på Alltidrea.se kan kopplas till dig som person. Vi kan inte på något sätt se vilka produkter individuella personer har tittat, klickat eller besökt.

Partnersidor
Eftersom Alltidrea inte säljer några egna produkter skickar vi vidare våra besökare till respektive webbshop. Vi kontrollerar alltid alla webbshoppar och de som inte uppfyller våra krav kommer inte att tas med i våra listningar. I stort sätt alla webbshoppar använder cookies på ett eller annat sätt så därför kommer du att få cookies från dessa när du klickar på en produkt och lämnar Alltidrea. Läs på respektive webbshop vilka policys som gäller där.

DoubleClick DART Cookie

  • Google, en tredje part, använder sig av cookies för att leverera relevanta annonser och hantera statistik på Alltidrea.se.
  • Google:s användning av DART cookies gör det möjligt att leverera individualiserade annonser som baseras på användarens beteende på nätet, på Alltidrea.se, men även på andra sajter som besökaren har besökt.
  • Användare kan själva säga till Google att de inte vill ha individualiserade annonser gen om DART-cookie genom att besöka Google: – http://www.google.com/privacy_ads.html

Alltidrea.se kan när som uppdatera denna text utan att förvarna besökare.

// Teamet bakom Alltidrea.se

SaleRunner benytter cookies for å få litt oversikt over våre besøkende. Vi bruker det delvis for å registrere hvor mange besøkende som bruker SaleRunner, men også for å individualisere opplevelsen på

Ingenting av det du gjør på SaleRunner.no kan kobles til deg som person. Vi kan ikke på noen måte se hvilke produkter ulike personer har vært inne på.

Partnersider
Ettersom SaleRunner ikke selger egne produkter, sender vi våre besøkende videre til respektive nettbutikk. Vi kontrollerer alltid alle nettbutikker, og de som ikke oppfyller våre krav blir ikke med i våre oppføringer. Stort sett alle nettbutikker bruker cookies på ett eller annet vis, så derfor kommer du til å få cookies fra disse når du klikker på et produkt og forlater SaleRunner. Les hos respektive nettbutikker hvilken policy som gjelder der.

DoubleClick DART Cookie

  • Google, som tredje part, benytter seg av cookies for å levere relevante annonser og håndtere statistikk på SaleRunner.no.
  • Googles bruk av DART cookies gjør det mulig å levere individualiserte annonser som baseres på brukerens oppførsel på nettet, på SaleRunner.no, men også på andre sites som brukeren har besøkt.
  • Brukere kan selv si til Google at de ikke vil ha individualiserte annonser gjennom DART-cookies, ved å besøke Google: – http://www.google.com/privacy_ads.html

SaleRunner.no kan når som helst oppdatere denne teksten uten å varsle besøkende.

// Teamet bak SaleRunner.no